G.A.D.I.S.K.U.

Dampingilah ilmu & gapailah kejayaan kerana kejayaan itu..membawa kebahagiaan..& kebahagiaan itulah kekuatan untuk meneruskan kehidupan..